DNA-tester – värdefulla eller vilseledande?

18. September, 05:30 Uhr8,19 Tausend

Se det första avsnittet i SKKs serie SKK Play för uppfödare. Det här programmet handlar om de DNA-tester som blir allt vanligare och om nyttan kontra problemen som de kan medföra.

Mehr lesen