Dräktighet och valpning

29 Sep 2023 08:47100

Veterinär Eva von Celsing pratar om hur man parar vid rätt tidpunkt och hur man kontrollerar om tiken är dräktig. Hon berättar vidare om hur man förbereder tiken för valpning, timmarna kring själva valpningen och miljön för de nyfödda valparna.

Read more