Förberedelser inför utställning – stå

21 Mar 2022 05:574,73 K

Gabrielle Hjorth, som är en erfaren hundutställare, berättar om hur man kan träna på att få sin hund att stå bra i utställningsringen.

Les mer