Linda Andersson – Brakycefalkonferensen 2016

16 syyskuu 2016 08:24821

Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig på Svenska Kennelklubben, introducerar till begreppet brakycefalt syndrom.

Lue lisää