Vad är en terapihund?

19. Januar 2017, 05:31 Uhr40

Sara Carlberg från Terapihundskolan visar och berättar om terapihundar tillsammans med golden retievern Alvin.

Weiterlesen