Personlighet hos hund – BPH 10 år

13 lokakuu 2022 09:17728

Det har nu gått 10 år sedan de första hundarna beskrevs i BPH och sedan dess har över 30 000 hundar beskrivits. Men vad kan denna informationsmängd ge oss i form av kunskap om hundars personlighet? Detta är huvudtemat i Kenth Svartbergs föreläsning där fokus är på de stabila och typiska sidorna av hundars sätt att vara som kommit att benämnas som personlighet även hos hundar.
Föreläsningen kommer att handla om BPH och det sätt man där fångar hundars beteendereaktioner men också om hundens personlighet i stort. Hur kan man tolka en hunds personlighet? Vilka personlighetsdrag har hundar? Finns det likheter mellan människans och hundens personlighet? Även skillnader mellan raser och variation inom raser kommer att tas upp, och möjligheterna att använda BPH som ett hjälpmedel i avelsarbete.

Frågestunden börjar vid 1:18:00

Lue lisää