Integration med hund - textad version

21 Jan 2020 08:3995

Under våren 2019 genomförde SKK kansli i samarbete med SBK Upplands Väsby och Väsby Nya Gymnasium ett skolprojekt i syftet att väcka intresse för hund hos nyanlända ungdomar.

Med olika bakgrund och kulturella skillnader hade eleverna olika syn på och erfarenhet av hundar. Syftet med pilotprojektet var att sprida information om hur vi lever med hund i Sverige.

Vår ambition var även att, med våra hundar som hjälpmedel, göra en insats för integration.

Läs mer på www.skk.se/integrationmedhund

Read more