Index för HD och ED

04 Oct 2016 05:05550

Sofia Malm från Svenska Kennelklubben föreläser om index för HD och ED. Föreläsningen var en del av en utbildning kring index som hölls den 16 april 2016 arrangerad av Svenska Kennelklubben.

Les mer