HD-utredningen

15 Mai 2019 10:44379

HD-utredningen, som initierades av KF 2017, presenterades lördagen den 11 maj 2019 inför representanter från ras- och specialklubbar.

Les mer