Genotypisk och fenotypisk variation för brakycefala raser – Åke Hedhammar

06 May 2022 09:2183

Åke som är senior professor vid SLU beskriver ett projekt där ett stort antal kortnosiga hundar av 4 raser har inventerats. Vid inventeringen har hundarna undersökts såväl hälsomässigt som exteriört. Syftet med studien var att se om variationen är tillräckligt stor för ett friskt liv i nästa generation av hundar. Åke redovisar i den här föreläsningen intressanta resultat från inventeringen.

Read more