Avelsvärdering med index som verktyg

04 Oct 2016 05:052950

Erling Strandberg från SLU föreläser om hur index kan användas som ett verktyg för avelsvärdering. Föreläsningen var en del av en utbildning kring index som hölls den 16 april 2016 arrangerad av Svenska Kennelklubben.

Read more