Att ställa ut hund - textad

04 Mar 2020 10:28342

I den här filmen berättar exteriördomaren Cindy Pettersson hur det går till på utställning och vad domaren tittar på när hunden bedöms.

Read more