Att bedöma hundars andning – svensk text

03 Dec 2019 08:38541

Att bedöma hundars andning har tagits fram av Svenska Kennelklubben som ett led i arbetet med att förbättra rashundarnas hälsa. Filmen belyser bakgrunden till störningar i hundars andning och temperaturreglering och tar upp de tecken till påverkad andning som en utställningsdomare kan iaktta. Särskild vikt läggs vid de brachycephala kortskalliga) hundarnas besvär.
Filmen sammanfattar hur besvären bör påverka kvalitets- och konkurrensbedömningen, men den ger ingen manual för prissättning av enskilda störningar. Det ligger på domarens ansvar, som innefattar ansvaret för såväl bevarandet av hundraser som främjandet av hundarnas hälsa.
Att bedöma hundars andning utgör ett komplement till de särskilda rasspeci ka domaranvisningarna,
SRD. SRD syftar till att öka domarnas medvetenhet om sådana exteriöra överdrifter av hundars rastyp som kommit att premieras vid utställningar och därför stimulerat en avel där individers och rasers sundhet och hälsa äventyras. SRD fokuserar på olika riskområden hos ett antal raser där hundars andningsförmåga är det svåraste att bedöma.
I filmen medverkar Göran Bodegård, FCI-allrounddomare och ledamot i SKKs centralstyrelse, Åke Hedhammar, veterinär och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet samt Annika Bergström, veterinär vid Universitetsdjursjukhuset.

Read more